Pilařské produkty

Pilařské produkty

Produktový list

Dřeviny smrk, borovice, modřín
Rozměry tloušťka 24 - 40 mm
  šířka 48 - 160 mm
  délka 4 m , do 10% 3 a 5 m
Kvalita

tř. I. Garance čisté zóny v délce 1,6 m+, která je čtyřstranně bez vad. Zbytek lamely odpovídá minimálně kvalitě MIX II.+III. Lehký křemen se připouští po celé ploše, lehký vzhled tlakového dřeva možný. Lineární průběh vláken s odklonem od podélné osy do 15%, do 20% šířky jednostranný nelineární průběh a hustota vláken

tř. II.+III. MIX Rozestup vad minimálně 300 mm při výtěži ca. 70% do fixů. Povolené vady do 30 % objemu: shluky suků, hniloba, silný křemen, tangenciální sklon nebo nelineární průběh vláken, případně menší hustota vláken do ? šířky lamely.

Provedení radiál, poloradiál, neopracované surové hranolky