LESS & ENERGY

LESS & ENERGY

ČÁSLAV

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA  NA SPALOVÁNÍ BIOMASY V ČÁSLAVI

Společnost LESS & ENERGY spravuje v rámci dřevozpracujícího komplexu v Čáslavi jednu z nejmodernějších elektráren v Evropě. Kogenerační jednotka, která vyrábí elektrickou energii a teplo z pevné dřevní biomasy, představuje velmi ekologický způsob generování energie z obnovitelných zdrojů. V České republice ojedinělá technologie dosahuje vysoké účinnosti – elektrický výkon generátoru je 5,5 MW a maximální tepelný výkon dosahuje 10 MW. Dodavatelem klíčových technologií byla společnost Wärtsilä BIOPOWER 5CEX.

VÝROBA BEZ ODPADŮ

Z ekologického hlediska je LESS & TIMBER příkladným zpracovatelem. Během výrobního procesu totiž maximálně využívá veškerý vzniklý odpad. Takto získaná dřevní biomasa slouží k výrobě elektrické energie a vlastního tepla pro sušárny.

PROSTOR K ROZŠIŘOVÁNÍ VÝROBY

Kromě stávající technologické synergie uvnitř závodu má elektrárna velký potenciál také do budoucna. Díky značné variabilitě v přeměně energie na elektrickou či tepelnou lze optimálním řízením v různých režimech významně zlepšit ekonomické výsledky provozu. Ani případné rozšíření čáslavského komplexu o nové sušárny či výrobní haly by neznamenalo pro kapacitu LESS & ENERGY žádný problém, protože stále disponuje rezervami ve výrobě.

Vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti LESS & ENERGY, s. r. o. je společnost LESS & TIMBER, a. s. patřící do skupiny PROSPERITA Holding, a.s..

DSC_1018
DSC_1018
DSC_1121
DSC_1121
DSC_1122
DSC_1122
DSC_1142
DSC_1142
DSC_1143
DSC_1143
energy01
energy01
energy02
energy02
energy03
energy03

 

DLOUHÁ VES

VÝTOPNA NA BIOMASU V DLOUHÉ VSI

Společnost LESS & ENERGY započala v roce 2017 s výstavbou výtopny  v areálu LESS & TIMBER, a.s. v Dlouhé Vsi, schopné využít odpadní dřevní biomasu k produkci obnovitelného tepla použitelného k sušení dřeva. Jedná se o moderní výtopnu s výkonem 800kW s automatickým čištěním, automatickým odpopelněním, s centrálním monitorováním, řízením a regulací, kontinuálním a automatickým podáváním a dávkováním paliva. Čistota spalin TZL splňuje normy roku 2018 tj. emisní limit 100/mg/Nm3              

PROSTOR K ROZŠIŘOVÁNÍ VÝROBY

Kromě  technologické synergie má i výtopna velký potenciál k rozšíření areálu pily v Dlouhé Vsi o nové sušárny či skladovací prostory sušeného řeziva.

Vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti LESS & ENERGY, s. r. o. je společnost LESS & TIMBER, a. s. patřící od 26.6.2018 do PROSPERITA  holding, a.s.

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Na základě žádosti o podporu z EVROPSKÉ  UNIE,  Evropského fondu pro regionální rozvoj,  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo 31.10.2018 vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD č. j. MPO 74209/18/61400).