Nákup kulatiny

Nákup kulatiny

Společnost LESS & TIMBER patří několik posledních let k nejvýznamnějším zpracovatelům kvalitní a přesílené jehličnaté kulatiny v Evropě. V současné době společnost provozuje dva pilařské závody (Čáslav a Dlouhá ves) s  roční kapacitou pořezu 350 000 m3.

Zabýváme se komplexním zpracováním silného dříví s průměrem nad 30 cm, přičemž u smrku a modřínu preferujeme průměr nad 40 cm. Pro zpracování používáme technologii pásových pil.  Naším cílovým výrobkem jsou radiální lamely pro výrobu lepeného okenního hranolu a truhlářské řezivo.

Největší zastoupení v pořezu dosahuje smrk a to cca 70 %. Objemy borovice a modřínu dosahují cca 20 a 10 % a naším záměrem je podíl těchto dřevin dále navyšovat. Na pile v Dlouhé Vsi zpracováváme i dubovou kulatinu.

Klademe velký důraz na nákup kulatiny a komunikaci s dodavateli. Společnost  má smluvně zajištěn pravidelný přísun kvalitní dřevní hmoty, který se opírá o propracovaný systém nákupu dřeva .

Parametry nakupované kulatiny

Vykupujeme

Pro pilu v Čáslavi: výřezy Smrk, Borovice, Jedle a Modřín
Pro pilu v Dlouhé Vsi:
výřezy Smrk, Borovice, Jedle, Modřín a Dub