O společnosti

O společnosti

Nejraději za sebe necháváme mluvit naše výrobky, ty vám řeknou o našem vysokém standardu kvality více než jakýkoliv certifikát. Externí auditory však zveme každý rok k důkladné kontrole a i oni kvalitu našich produktů potvrzují.

GARANCE KVALITY LESNÍCH PRODUKTŮ

Společnost LESS & TIMBER klade velký důraz na kvalitu svých výrobků. Proto uplatňuje certifikovaný systém řízení kvality (QMS), který je každoročně prověřován prostřednictvím externích kontrolních auditů. LESS & TIMBER má rovněž certifikaci pro shodu procesu spotřebitelského řetězce lesních produktů C-o-C (PEFC) a je oprávněn používat na svých výrobcích označení shody s požadavky předpisů EU (CE). Od roku 2014 má také nově zavedený certifikát pro lamelový a cinkovaný hranol na výrobu dřevěných oken německou zkušební laboratoří ift Rosenheim. LESS & TIMBER uplatňuje a splňuje požadavky spotřebitelského řetězce lesních produktů v souladu se směrnicí CFCS 2002:2013. 

Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky
ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS)

Příloha certifikátu QMS

Certifikát shody procesu spotřebitelského řetězce lesních produktů (Chain of Custody)  PEFC s požadavky standardu PEF Česká republika TD CFCS 2002:2020  a PEFC ST 2001:2020 (C-o-C)

Příloha certifikátu PEFC

Osvědčení o shodě řízení výroby 1393-CPR-0093 pro konstrukční dřevo obdélníkového průřezu, které opravňuje k používání označení výrobků, ZZD Čáslav

Osvědčení o shodě řízení výroby 1393-CPR-1074 pro konstrukční dřevo obdélníkového průřezu, které opravňuje k používání označení výrobků, ZZD Dlouhá Ves

Prohlášení o vlastnostech 1393-CPR-0093, ZZD Čáslav (1.list)

Prohlášení o vlastnostech1393-CPR-0093, ZZD Čáslav (2.list)

Prohlášení o vlastnostech 1393-CPR-1074, ZZD Dlouhá Ves (1.list)

 Prohlášení o vlastnostech 1393-CPR-1074, ZZD Dlouhá Ves (2.list)

Osvědčení o shodě vlastností se základními požadavky norem pro vícevrstvý lepený hranol pro výrobu oken a dveří ze smrkového řeziva 

Osvědčení o shodě vlastností se základními požadavky norem pro vícevrstvý lepený hranol pro výrobu oken a dveří z borového řeziva 

Certifikát ift Rosenheim pro výrobu lamelových a cinkovaných profilů pro dřevěná okna (smrk)

Certifikát ift Rosenheim pro výrobu lamelových a cinkovaných profilů pro dřevěná okna (modřín, borovice)

Oprávnění provozovat zařízení k ošetřování a značení dřevěného obalového materiálu nebo dřeva

Politika jakosti

Závazek C-o-C