O společnosti

O společnosti

„Začínali jsme s pěti malými pilami v primitivních podmínkách,“ vzpomíná na prvopočátky LESS & TIMBER současný generální ředitel Ladislav Prchal a dodává: „Dnešní čáslavská pila vyrostla na těžce vydobytých zkušenostech. Krok za krokem se nám podařilo chátrající pilu zachránit.

TISÍC KUBÍKŮ DŘEVA ZA DEN

Díky doposud největší investici v historii společnosti v letech 2007–2010, která dosáhla 1,65 mld. Kč, započala výstavba dřevozpracujícího komplexu v Čáslavi. Pila byla po pouhých šesti měsících stavby úspěšně uvedena do provozu v červnu 2009 a od svého vzniku každý den zpracuje až tisíc kubíků dřeva.


ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST

Součástí investice byla i výstavba jedné z nejmodernějších kogeneračních jednotek na spalování dřevní biomasy v Evropě, která je provozována dceřinou společností LESS & ENERGY s. r. o.


IDEÁLNÍ POLOHA

Kromě historické kontinuity v dřevozpracujícím odvětví má Čáslav i další výhody. Svou polohou ve středu republiky je výborně dostupná ze všech směrů a díky blízkosti Vysočiny – přirozenému zdroji dřeva – nemá nouzi o klíčovou surovinu.


MÁME KAM RŮST

Přelomovým nejen pro pilu v Čáslavi, ale i pro další závody společnosti LESS & TIMBER v Dlouhé Vsi u Sušice a v Klášterci nad Orlicí se stal rok 2015, v němž se v souvislosti s ekonomickou restrukturalizací stal LESS & TIMBER součástí JET Investment. Od června 2018 se novým vlastníkem společnosti LESS & TIMBER stala ostravská skupina PROSPERITA Holding, a.s.

Příležitostí ke koncentraci výroby a synergii, stejně jako ke zvýšení efektivity elektrárny, navýšení kapacit a snížení nákladů je mnoho – od rozšíření areálu v Čáslavi o nové výrobní haly přes vybudování nové sušárny pilin a výroby pelet, zařazení nové dřeviny ke zpracování až po zavedení nepřetržitého provozu.

„Rozsáhlý areál v Čáslavi včetně soběstačné elektrárny také umožňují zahájit společné projekty s firmami, které svou výrobou navazují na naše výchozí produkty,“vysvětluje synergický potenciál ředitel společnosti Ladislav Prchal.