LESS & ENERGY

LESS & ENERGY

„Tepla z kogenerační jednotky využíváme při sušení vlastních produktů, a naše výroba je tak plně soběstačná. V ČR jsme ve výstavbě takto moderního a ekologického zařízení průkopníky,“říká Marek Harenczyk, ředitel LESS & ENERGY.

ÚČINNÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY

Společnost LESS & ENERGY spravuje v rámci dřevozpracujícího komplexu v Čáslavi jednu z nejmodernějších elektráren v Evropě. Kogenerační jednotka, která vyrábí elektrickou energii a teplo z pevné dřevní biomasy, představuje velmi ekologický způsob generování energie z obnovitelných zdrojů. V České republice ojedinělá technologie dosahuje vysoké účinnosti – elektrický výkon generátoru je 5,5 MW a maximální tepelný výkon dosahuje 10 MW. Dodavatelem klíčových technologií byla společnost Wärtsilä BIOPOWER 5CEX.

VÝROBA BEZ ODPADŮ

Z ekologického hlediska je LESS & TIMBER příkladným zpracovatelem. Během výrobního procesu totiž maximálně využívá veškerý vzniklý odpad. Takto získaná dřevní biomasa slouží k výrobě elektrické energie a vlastního tepla pro sušárny.

PROSTOR K ROZŠIŘOVÁNÍ VÝROBY

Kromě stávající technologické synergie uvnitř závodu má elektrárna velký potenciál také do budoucna. Díky značné variabilitě v přeměně energie na elektrickou či tepelnou lze optimálním řízením v různých režimech významně zlepšit ekonomické výsledky provozu. Ani případné rozšíření čáslavského komplexu o nové sušárny či výrobní haly by neznamenalo pro kapacitu LESS & ENERGY žádný problém, protože stále disponuje rezervami ve výrobě.

Vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti LESS & ENERGY, s. r. o. je společnost LESS & TIMBER, a. s. patřící do skupiny PROSPERITA Holding, a.s..

DSC_1018
DSC_1018
DSC_1121
DSC_1121
DSC_1122
DSC_1122
DSC_1142
DSC_1142
DSC_1143
DSC_1143
energy01
energy01
energy02
energy02
energy03
energy03