Výrobní provozy

Výrobní provozy

V závodu lepeného hranolu v Čáslavi dosahuje roční kapacita až 20 tisíc kubíků, a jde tak o objemově největší výrobu truhlářských polotovarů určených k výrobě dřevěných oken a dveří v ČR a jednu z největších v Evropě. Závod svým zaměřením navazuje na pilařské provozy LESS & TIMBER a zároveň je jejich významným odběratelem radiálního a poloradiálního řeziva (lamel). Zpracovává smrkové, borové a modřínové řezivo.

Lamely se optimalizuji (krátí) a třídí dle kvalit pomocí scanneru od firmy WOOD EYE, kde je použito nejmodernější technologie k rozpoznání vad ve dřevě. Dále se vykrácený materiál délkově spojuje v taktovém lisu pomocí klínového spoje na cinkovacím stroji. Následně se lamely hoblují a po nanesení lepidla se lisuje hranol ve vysokofrekvenčním lisu.

Hlavním produktem je vrstvený délkově napojovaný nebo fixní hranol používaný při výrobě oken a dveří. Jako vedlejší produkt vznikají pelety a stavební hranol. Výrobní program závodu je pod kontrolou kvalifikovaného personálu. Výrobky spadají pod certifikaci ISO, ift Rosenheim a STV a jsou exportovány nejenom do Evropské unie, ale i do dalších zemí světa.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8