tisk-top

Druhotné produkty

Maximálně využíváme dřevní biomasu. Zpracováváme tak veškeré vznikající „odpady“, které slouží jak k výrobě vlastního tepla (např. pro sušárny), tak spolu s nakupovanou štěpkou i k výrobě elektřiny.

Druhotným produktem jsou:

  • kůra
  • bílá štěpka
  • piliny
  • brikety

Copyright ©  2019 - LESS & TIMBER, a.s.
Všechna práva vyhrazena